Ik ook?

Je bent welkom bij de Maristen als je een weg zoekt om je in je leven te laten leiden door je religieuze bewogenheid. Je stelt je eigen belang niet altijd op de eerste plaats. Je inspiratie, die je vindt in het evangelie wil je inzetten voor met name jongeren.

Maristen zijn werkzaam in vorming en begeleidingswerk, hulpverlening aan jongeren en in het pastoraat. Je leeft in en werkt vanuit een gemeenschap van religieuzen.

Bij Maristen sluit je je aan bij een wereldwijde internationale gemeenschap.

Als je kennis wilt maken met de Maristen, gaat het erom dat je je religieuze bewogenheid concreet wilt beleven vanuit een mariale spiritualiteit, in een gemeenschap van mannen. Je stelt je kwaliteiten, je gedrevenheid, je tijd beschikbaar voor jonge mensen die op je weg komen.

Door je levenswijze laat je jongeren zien wat een eenvoudige en echte levensstijl is. Je wilt “over grenzen” heen kijken. De waardigheid van de mens is belangrijker voor je dan zijn afkomst, cultuur of geaardheid.

Om dieper op je vragen, verlangens of dromen in gesprek te gaan, neem contact met ons op.