Leeskring “Compassie”

Aan de basis van het boek Compassie van Karen Armstrong staat de “gulden regel”, waar eigenlijk alle religies wel een versie van hebben, maar die kort en goed neerkomt op: Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet, of andersom geformuleerd: Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Dat klinkt allemaal heel logisch, want wie wil dat nu niet? Maar waarom gaat het dan zo vaak fout, waarom is er steeds weer oorlog en, op kleinere schaal, waarom kunnen we die ene collega niet uitstaan en maken we ruzie met de buren over het plaatsen van een schutting?

Aan de hand van het boek is er een leeskring om stap voor stap in de richting van compassie te gaan. Deze leeskring die wordt begeleid door Ton Bon sm, komt samen in Weurt op donderdag 1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni telkens van 19.30 – 21. 00 uur.