Spiritualiteit

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


Van de Maristen heb ik geleerd dat je God moet “smaken”. Niet wanneer je iets van God weet kun je over Hem spreken, maar wanneer je Hem hebt kunnen smaken.

Bernard Jeunink

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


Hoe gaan we de mystieke dimensie van ons leven ontwikkelen? Al lijken onze inspanningen voor aandacht jarenlang geen resultaat te hebben, op een dag stroomt er ineens licht door onze ziel dat precies evenredig is aan al die inspanningen.

Simone Weil

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


Ik heb altijd graag gepreekt! Het is mooi om in een preek te vertellen dat onze God een God van mensen is.

Bernard Jeunink

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


Wat ik echt belangrijk vind, is de essentie van het leven. Daar kom ik steeds weer bij uit. Dat in het leven van alles kan gebeuren, dat er keuzes te over zijn, maar dat het erom gaat dat je leeft vanuit de essentie.

Conny Stuart

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


In ieder mens zit iets goeds, wat zijn levensverhaal ook is. Er mag van iedereen gehouden worden, want iedereen verdient het om als mens gezien te worden.

Conny Stuart

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


Ons tijdperk, net zoals alle andere in de geschiedenis, is een mengeling van licht en schaduw. Hoewel we gevoeliger zijn geworden voor kwesties als vrede gerechtigheid, milieu en spiritualiteit, moeten we ook erkennen dat de aarde wordt uitgebuit en miljoenen mensen onder armoede lijden, een oppervlakkig leven leiden of macht nastreven.

Bron: Samen rond dezelfde tafel

 

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


Een nieuwe relatie met de natuur promoten, een die meer evangelisch georiënteerd is en voortvloeit uit het verlangen de natuur te respecteren en voor haar te zorgen; zo zullen jongeren leren de pracht van de schepping te bewonderen en zo te leven dat onze planeet kan voortbestaan.

Bron: Samen rond dezelfde tafel

 

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


Leef eenvoudig zodat anderen eenvoudig kunnen leven. Het is een spiritualiteit die zijn oorsprong vindt in de stichter van de Fraters Maristen, Marcellinus Champagnat.

Brendan Geary

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


De eerste volgelingen van Marcellinus dachten vol genegenheid terug aan hem: open, eerlijk, resoluut, moedig, enthousiast, constant en gelijkmoedig. De manier waarop hij zijn leven leidde liet zien dat hij een praktisch, actief en nederig man was. Daardoor was hij in staat vanuit verschillende bronnen een eenvoudige, nuchtere spiritualiteit samen te stellen.

Uit: Water uit de rots

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


In het gebed kunnen we onze valse Godsbeelden ontmaskeren om zo dichterbij de ware God te komen. Dat gebeurt als ik met het evangelie in mijn achterhoofd luister naar mezelf; naar wat me boos maakt en verdrietig, maar ook wat me vreugde geeft en wat ik waardevol vind.

Brendan Geary

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


God laat zich door ons beminnen. Moet je je voorstellen! En wie zijn wij? Hij leidt ons leven en dan zijn we nog niet tevreden? Dat vind ik jammer.

Piet van der Aart

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


God is er altijd. De vraag is: ben jij in de buurt van God?

Piet van der Aart

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


Ik dank dat als je vraagt of God de wereld wil redden, je zelf ook bewuster gaat leven. Je bidt ook om zelf anders te worden.

Truus Bruinenberg

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


We hebben het gevoel dat Marcellinus’ droom meer leeft dan ooit tevoren. Miljoenen kinderen en jongeren worden in de steek gelaten, uitgebuit, vergeten… Hun kreten zijn de roep van Gods Geest die ons doet ontvlammen; ze trekken ons uit ons veilige wereldje en sturen ons erop uit om hen te dienen.

Bron: Samen rond dezelfde tafel

 

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


In het stille schouwen van mensen en gebeurtenissen raak ik los van wat me in mezelf belemmert, dan wordt Aandachtig Aanwezig de drijvende kracht van mijn handelen en wordt ik opgenomen in de volheid van de Levende.

Naar: werkgroep “Aandachtig Aanwezig” 

 

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


Leven vanuit de geestkracht: “Ik-ben-er-voor-jou” brengt Aandachtig Aanwezig mij ertoe om naast mensen te staan, me zorgvuldig tot mensen te verhouden en als uitgangspunt te nemen in mijn denken en doen.

Naar: werkgroep “Aandachtig Aanwezig” 

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


Het ingekeerd zijn in zichzelf en de stilte zijn noodzakelijk om gericht te blijven op de Geest die in ons is en in ons bidt.

Uit: Constituties Fraters Maristen

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week


Aandachtig Aanwezig schept ruimte om mijzelf te relativeren, de ander met nieuwe ogen te zien en mijn doen af te stemmen op: “Wat wil je dat ik voor je doe?”

Naar: werkgroep “Aandachtig Aanwezig”