Wie zijn wij?

Met de woorden Aandachtig Aanwezig geven de Maristen aan vanuit welke grondhouding zij leven en werken. Het woord Maristen gaat terug op Maria, die voor Maristen model staat voor een leven met aandacht, zorg, ontvankelijkheid en eenvoud. Het verhaal van Jezus van Nazareth is voor Maristen de “Blijde Boodschap” en de bron van waaruit ze leven.

De gemeenschap van de Maristen in Nederland bestaat uit, paters, fraters en leken.

Paters Maristen (S.M. = Societatis Mariae):

De paters zijn overwegend werkzaam in parochies. Een tweede communiteit is gevestigd in Hulst. De communiteiten van de paters zijn: Deventer, Enschede en Hulst.

Fraters Maristen (F.M.S. = Fratres Maristae a Scholis):

Op verschillende manieren richten de fraters zich op jongeren. Via hun betrokkenheid bij Stichting Moria steunen zij opvang en begeleiding van jonge ex-gedetineerden. “Het Huis om te Zijn” biedt opvang en begeleiding aan jongeren tussen de 12 en 17 jaar.

Informatie over de andere projecten waarin de fraters betrokken zijn is te vinden op: www.leerhuiswesterhelling.nl

Leken-Maristen:

De leken geven vanuit hun verbondenheid met de Maristenspiritualliteit op een persoonlijke manier invulling aan deze spiritualiteit in hun eigen leven en werken.

Maristenoverleg:

De paters, fraters en leken vormen samen het Maristenoverleg. Dit is een overlegorgaan waarin de drie groepen Maristen bij elkaar komen om gemeenschappelijke punten te bespreken en uit te voeren.

Voor meer informatie over het Maristenoverleg lees …..