Maristenoverleg

De drie Maristengroepen, leken, paters en fraters volgen een eigen weg. De mariale spiritualiteit is hun gemeenschappelijke bron. Ze ontmoeten elkaar vaak bij allerlei gelegenheden.

Begin jaren negentig is het initiatief genomen om de contacten tussen paters en fraters een duidelijker vorm te geven. De groep die gevormd werd kreeg de naam: Maristenoverleg.

Het Maristenoverleg heeft geen juridische status en geen bevoegdheid tot het nemen van besluiten die een van de groepen kan binden. Het is een overleg aangaande punten die de drie groepen Maristen aangaan. Het Maristenoverleg bespreekt initiatieven, legt deze voor aan de eigen achterban en vervolgens worden goedgekeurde voorstellen uitgevoerd.

Het eerste resultaat van dit overleg was het verschijnen van het boek MARISTEN, aandachtig aanwezig, in 1990. Zo functioneert het Maristenoverleg als redactie van het blad de “Schakel” en is deze website het resultaat van een voorstel van het Maristenoverleg.

In 2012 zijn in opdracht van de gezamenlijke Maristen het “Huis van Aandacht” (www.huisvanaandacht.nl) en de Internetgemeenschap “Aandachtig Aanwezig” (www.aandachtigaanwezig.nl) gestart. Verschenen is het boek ECHT ZIJN” waarin tien jongeren vertellen over hun leven met aandacht. Het boek is verkrijgbaar voor EUR 12,95 (ook in de boekhandel).

Het Maristenoverleg heeft sinds 4 november 2013 een nieuwe voorzitter. Op die dag heeft mevrouw Bernice Reintjens het voorzitterschap overgedragen aan mevrouw Femke Schuiling. De leden van het Maristenoverleg zijn Bernice erg dankbaar voor haar inzet en prettige wijze waarop ze de vergaderingen lange tijd heeft geleid.

In de persoon van Femke treedt een jongere generatie aan om mede sturing te geven aan de beweging van de Maristen in Nederland in de toekomst. De Maristen wensen Femke een fijne en inspirerende tijd.

Voor recente informatie over het Maristenoverleg, klik op: verslag van het Maristenoverleg en u krijgt een korte weergave van de laatste vergadering.