Priesterwijding Tom Kouijzer

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt de priesterwijding van Tom Kouijzer plaats.

Deze gebeurtenis vindt plaats in de basiliek van Hulst en Mgr. Henk Kronenberg zal de wijding verrichten.