Maristen

De maristen hebben hun wortels rond Lyon in Zuid-Frankrijk. De beweging die daar ruim 200 jaar geleden begon is uitgegroeid in verschillende takken: zusters, paters, fraters en leken. In Nederland zijn paters, fraters en leken aanwezig.

De paters maristen in Nederland werkten in onderwijs, missies en parochies en zijn deels nog pastoraal actief. Ze hebben communiteiten in Deventer, Enschede en Hulst. Ze zijn lid van de Societas Mariae, vandaar dat ze achter hun naam s.m. zetten. Hun congregatie begon in de jaren 1816-1836.

De fraters maristen richten zich vooral op jongeren en jongvolwassenen. Vanuit Westerhelling, een groot huis aan de rand van Nijmegen, ondersteunen ze verschillende projecten. De fraters maken officieel deel uit van de Fratres Maristae a Scholis, vandaar dat ze f.m.s. achter hun naam zetten. Hun congregatie begon in 1817.

Maristen zijn leken die zich verwant voelen met de paters en fraters, zonder een kloosterleven te leiden. Ze geven op een persoonlijke manier invulling aan de spiritualiteit van de maristen en ondersteunen elkaar daarbij.

 

ANBI publicatieplicht

Huis Fraters Maristen Nederland is een kerkelijke instelling met ANBI status. Aan deze status verbindt de Belastingdienst de verplichting om bepaalde gegevens te publiceren. De gegevens over 2022 kunt u downloaden.

Fraters Maristen Internationaal is een kerkelijke instelling met ANBI status. Aan deze status verbindt de Belastingdienst de verplichting om bepaalde gegevens te publiceren. De gegevens over 2022 en over 2023 kunt u downloaden.

Beleid fraters maristen t.a.v. grensoverschrijdend gedrag

De Congregatie Fraters Maristen Mondiaal heeft een beleid opgesteld t.a.v. grensoverschrijdend gedrag, waarvan u de tekst hier kunt downloaden.

In dit document vindt u ook het beleid van de fraters maristen in Nederland, België, Duitsland, Ierland en Schotland en kunt u lezen hoe en met wie u in Nederland indien nodig in contact kunt komen.