Spiritualiteit

Aandachtig aanwezig is een moderne verwoording van waar het de maristen over gaat: Jezus Christus navolgen in een levenshouding die begint bij stilte, gebed en ontvankelijkheid.

 

De eerste maristen stelden zich de kerk ten voorbeeld zoals die in de tijd na de dood van Jezus ontstond in Jeruzalem: een gemeenschap waarin mensen delen wat ze hebben en wie ze zijn. Komende uit een tijd waarin de kerk groot en machtig was geweest, wilden zij Jezus Christus volgen zoals Maria dat deed: eenvoudig, biddend en met mededogen, een beetje onopvallend.

 

Net als toen leven we nu in een cultuur die soms haaks staat op deze idealen. Ons wordt nu geleerd dat we productief en succesvol en gelukkig moeten zijn. Dat gaat soms ten koste van verbondenheid, compassie en aandachtig aanwezig zijn in het alledaagse leven en bij elkaar.

 

Maristen oefenen dit aandachtig aanwezig zijn in hun eigen leven en met hun eigen talenten en taken. Zo delen we in de verkondiging van het goede nieuws van Jezus van Nazareth: dat God liefde is.