Projecten

Moria

De fraters maristen stonden in 1994 met andere religieuzen aan de wieg van dit grote huis in Nijmegen waar jonge (ex-)gedetineerden begeleid worden om hun leven een nieuwe richting te geven.

 

Leerhuis Westerhelling

In en vanuit Westerhelling in Nijmegen worden tal van activiteiten ontplooid voor jongvolwassenen tot 35 jaar, zoals het Stiltehuis, de Reis naar Binnen, het Huis van Aandacht etc.