Leken-Maristen

De Leken-Maristen delen in de spiritualiteit van de Maristen. Deze spiritualiteit geeft hen inspiratie om Aandachtig Aanwezig in het leven te staan

Naast de beide stichters, Colin en Champagnat, is Maria een voorbeeld om de weg van Jezus van Nazareth te gaan: aandacht en zorg voor mensen. In hun eigen omgeving willen Leken-Maristen, bereikbaar zijn voor mensen op momenten dat het leven kwetsbaar is.

De verbondenheid met Maristen komt tot uiting in de geleefde spiritualiteit, in het bijwonen van bijeenkomsten en in sommige gevallen door mee te doen in projecten.

Onlangs is het document “Samen rond dezelfde tafel”, de roeping van de Leken-Marist, verschenen. Het document is tegen vergoeding van verzendkosten te bestellen via het contactformulier.

Aankondiging:  Bernice Reintjens heeft enkele overpeinzingen in dichtvorm gegoten.