Paters Maristen

PATERS EN BROEDERS MARISTEN

In Nederland zijn de paters en broeders betrokken bij het ondersteunen van parochiegemeenschappen, en als missionarissen bij geloofsgemeenschappen elders in de wereld. De paters zijn overwegend werkzaam in parochies. De communiteiten zijn geconcentreerd in Enschede, Deventer en Hulst.

De paters en broeders kiezen voor deze activiteiten vanuit de bezieling die terug gaat op de Stichter Jean-Claude Colin. Hij wilde in het voetspoor van Maria dicht bij mensen zijn, gewoon en tegelijk heel intens en op een barmhartige wijze,vooral op kritieke momenten.

Vanuit hun communiteiten werken de paters en broeders mee aan de vorming van gemeenschappen van christenen die net als zij, leven vanuit de kracht van gebed en dienstbetoon.

In onze tijd sluiten paters en broeders zich als partners aan bij mensen, die in een klimaat van onzekerheid,zoeken naar wat in hun gelovig leven vertrouwen en richting kan geven. Het leven van Jezus van Nazareth is hierbij bron en richtingwijzer.

Maria,moeder van barmhartigheid,laat hen zien, dat haar manier, leerling van Jezus zijn, verborgen en als het ware onbekend, mensen kan dragen.

Over paters en broeders verspreid over de wereld kunt u meer vinden op de website van het Generalaat in Rome.