Medewerker Spiritualiteit, Vorming, Ontwikkeling

De Fraters Maristen stellen een Medewerker Spiritualiteit, Vorming, Ontwikkeling aan.

Per 1 september 2015 is mevrouw Conny Stuart – van Zanten gestart in haar functie van Medewerker Spiritualiteit, Vorming, Ontwikkeling. Om te beginnen gaat het om een dienstverband van 16 uur per week. Geleidelijk zal er een uitbreiding zijn tot 32 uur per week. Conny Stuart is 20 jaar in Moria (www.stichtingmoria.nl) werkzaam geweest. Zij is sinds 1993 lekenmarist en heeft de afgelopen tijd meerdere cursussen in de Congregatie gevolgd.

Conny_Stuart

In de geest van het laatst gehouden Provinciaal Kapittel van de Fraters Maristen West- en Midden-Europa in 2013 en van een ontwikkeling in de Congregatie, zijn in Nijmegen fraters en leken in januari 2014 gesprekken begonnen over de huidige en toekomstige zending van de fraters in Nederland en in het bijzonder in Nijmegen.

De Medewerker, die per september is gestart start, heeft vooral een inspirerende en initiërende rol die op dit moment grotendeels door de fraters wordt vervuld.

Vier peilers:

  • Verbreding en verdieping van de Maristen (Mariale) spiritualiteit;
  • Leven en werken vanuit de woorden “Aandachtig Aanwezig”;
  • De zending van de fraters in Nederland blijven ontwikkelen;
  • Spirituele vorming van jongvolwassenen.

Topics in de functie:

  • Studie en reflectie betreffende een aandachtige leefstijl bevorderen bij de medewerkers in de activiteiten;
  • Ontwikkeling van kwalitatief en levend aanbod van activiteiten;
  • De start van een proces om te komen tot een “Gemeenschap de Westerhelling”;
  • Verbindingen leggen.

Het Bestuur van de fraters wenst Conny Stuart veel voldoening in haar functie en bezieling in de geest van “Aandachtig Aanwezig” zijn.