Jubilea van de fraters Victor Vermeersch en Herman Terra

De jubilea van de fraters Victor Vermeersch en Herman Terra worden gevierd op 15 augustus a.s.

Frater Victor viert 75 jaar Frater Marist en frater Herman 65 jaar. Beide fraters vieren deze heuglijke dag in een kleine kring van confraters en kennissen.