Less thinking – More loving

Onder deze aanhef wordt dit jaar de feestelijke bijeenkomst van de Champagnatdag op 8 juni gevierd.

De bijeenkomst op zaterdag 8 juni begint om 12.30 uur op de Westerhelling. Het onderwerp “Less thinking – More loving” wordt ingeleid door Frater Emili Turú, oud Algemeen Overste van de Fraters Maristen.

Er is gelegenheid om in gesprek te gaan met Frater Emili en aansluitend is er zang en harpspel. We sluiten af met samen eten.

Klik voor het hele programma op http://www.leerhuiswesterhelling.nl

Van harte welkom!