Vreugdevuur, een Maristen mini-festival

Op de eerste winterse dag in 2017 kwamen in de Ontmoetingskerk in Nijmegen een zeventigtal mensen bij elkaar om 200 jaar Fraters Maristen te vieren. Het slechte weer had ongeveer dertig mensen verhinderd om te komen.

“Vreugdevuur” was het thema van de bijeenkomst. In de traditie staat het vuur vaak symbool voor de plek waar mensen zich warmen. Mensen warmen zich aan het vuur en aan de verhalen die ze elkaar vertellen. Verhalen inspiratie.

 

Het vuur van vandaag werd symbolisch aangemaakt door het aansteken van de grote Jubileumkaars. Een grote kaars, rechtop staande en in alle eenvoud met de tafel van “La Valla” als versiering, samen met de M (Maria), in blauwe kleur.

De tafel staat voor het begin van de traditie, de oorsprong van de inspiratie.

In het verhaal “In het midden staan” vertelde Arjan Broers de belevenissen van de tafel in de eerste zeven jaar dat Marcellinus Champagnat en de eerste Maristen hun bezieling in elkaar herkenden, deze deelden en vorm begonnen te geven.

Jonatan Bartling legde de verbinding tussen de oorspronkelijke inspiratie en de Westerhelling in Nijmegen, als de plek die jonge mensen als bron ervaren voor hun leven en zich kunnen warmen aan het vuur van de traditie.

Diete Sybesma maakte innerlijke ruimte door uit te nodigen vrij te ademen en ontvankelijk te worden voor het verhaal van de tafel.

In de middag werden workshops aangeboden als verdieping van de inspiratie van het verhaal van de tafel van “La Valla”.

Bij gelegenheid van 200 jaar Fraters Maristen wordt er op het terrein de Westerhelling een labyrint aangelegd als blijvende herinnering aan dit feestelijk jubileum.