Onzichtbaar kiemt het zaad

“Onzichtbaar kiemt het zaad”, onder die titel is verschenen een publicatie over Mariale spiritualiteit.

“Onzichtbaar kiemt het zaad” is de door Annemarie Verschoor – ten Dam (e.a.) vertaalde “15 Days of Prayer with Jean-Claude Colin” van historicus en geestelijk begeleider François Drouilly, sm, waarin 15 kernthema’s uit het gedachtegoed van de stichter van de Sociëteit van Maria op een bijzondere wijze worden belicht. Het is een meditatieve reis door de Mariale spiritualiteit, voorafgegaan door een stukje geschiedenis, waarin de lezer 15 dagen lang, iedere dag mediteert rondom een bepaald thema.

Elke dag begint met een aandachtspunt en eindigt met een aantal overdenkingen. Het zijn thema’s waar we in het leven van nu nog steeds mee vooruit kunnen, thema’s die actueel zijn en raken, om een tipje van de sluier op te lichten, thema’s als ‘God proeven’, ‘als Maria’, ‘de hele wereld’, ‘een nieuwe kerk’.

Jean-Claude Colin trachtte het Evangelie te verstaan vanuit de vragen van zijn tijd en tegelijkertijd diezelfde tijd te duiden in het licht van het Evangelie.

OnzichtbaarKiemt hetZaad

Het boek is verkrijgbaar à € 13,50 bij Ton Bun, e-mail: ton.bun@gmail.com