Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

Congregatie Fraters Maristen Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u contact hebt met Congregatie Fraters Maristen Nederland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van www.marsietn.nl verstrekt. Congregatie Fraters Maristen Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • ip-adres

 

Waarom Stichting Congregatie Fraters Maristen Nederland gegevens nodig heeft

Congregatie Fraters Maristen Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Congregatie Fraters Maristen Nederland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van haar werkzaamheden.

 

Hoelang bewaart Congregatie Fraters Maristen Nederland gegevens

Congregatie Fraters Maristen Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is in verband met uw relatie met de Congregatie. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan een jaar of zolang als wettelijk verplicht is.

 

Delen met anderen

Congregatie Fraters Maristen Nederland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van maristen.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Congregatie Fraters Maristen Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google analytics

Congregatie Fraters Maristen Nederland maakt gebruik van Google Analystics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (ip-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Congregatie Fraters Maristen Nederland te kunnen verstrekken.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Congregatie Fraters Maristen Nederland heeft hier geen invloed op.

 

Congregatie Fraters Maristen Nederland heeft Google geen toestemming gegeven om via Congregatie Fraters Maristen Nederland verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fraters@maristen.nl.

Congregatie Fraters Maristen Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Congregatie Fraters Maristen Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maristen.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Congregatie Fraters Maristen Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Congregatie Fraters Maristen Nederland via fraters@maristen.nl Congregatie Fraters Maristen Nederland is mede eigenaar van www.maristen.nl Congregatie Fraters Maristen Nederlansd is als volgt te bereiken:

 

Postadres en vestigingsadres:
Sophiaweg 4, 6523 NJ Nijmegen

Telefoon: 024 – 3607409

E-mail: fraters@maristen.nl