24 juni 2017

Twee publicaties


Twee publicaties

Op 24 juni, de Champagnatdag op de Westerhelling, verschenen twee publicaties: de bundel “Ik vind zonder te zoeken” en het boekje “Maristentafels”.


lees verder...

Een labyrint


Een labyrint

Met het vieren van de 200ste verjaardag van de Fraters Maristen jongstleden 7 januari, hebben de fraters een cadeau gegeven aan de jongeren die graag op de Westerhelling komen voor bezinning, stilte of een gesprek. “Er gaat een labyrint gebouwd worden!”


lees verder...

1 juni 2017

Westerhelling op Facebook


Westerhelling op Facebook

De Westerhelling is ook op Facebook te vinden.


lees verder...

19 januari 2017

Fraters Maristen kijken vooruit


Fraters Maristen kijken vooruit

hierFraters Maristen kijken vooruit wat betreft het doorgaan van de activiteiten op de Westerhelling. Kijk hier voor de activiteiten.


lees verder...

11 januari 2017

Vreugdevuur, een Maristen mini-festival


Vreugdevuur, een Maristen mini-festival

Op de eerste winterse dag in 2017 kwamen in de Ontmoetingskerk in Nijmegen een zeventigtal mensen bij elkaar om 200 jaar Fraters Maristen te vieren. Het slechte weer had ongeveer dertig mensen verhinderd om te komen.


lees verder...

Agenda:

woensdag 18 oktober 2017:
Viering van Schrift en Tafel
woensdag 15 november 2017:
Viering van Schrift en Tafel
woensdag 20 december 2017:
Viering van Schrift en Tafel
zie verder: agenda

Spiritualiteit Maristen: tekst van de week

Ons tijdperk, net zoals alle andere in de geschiedenis, is een mengeling van licht en schaduw. Hoewel we gevoeliger zijn geworden voor kwesties als vrede gerechtigheid, milieu en spiritualiteit, moeten we ook erkennen dat de aarde wordt uitgebuit en miljoenen mensen onder armoede lijden, een oppervlakkig leven leiden of macht nastreven.

Bron: Samen rond dezelfde tafel