Twee publicaties

Op 24 juni, de Champagnatdag op de Westerhelling, verschenen twee publicaties: de bundel “Ik vind zonder te zoeken” en het boekje “Maristentafels”.

De bundel “Ik vind zonder te zoeken” is een verzameling van teksten van deelnemers aan de activiteiten op de Westerhelling. De teksten geven een indruk van de inspiratie die jonge mensen opdoen tijdens “Stille Dagen”, bijeenkomsten in het “Huis van Aandacht” of tijdens het “Leerjaar Spiritualiteit” en bij een “Reis naar Binnen”.

De bundel is uitgegeven bij gelegenheid van tweehonderd jaar Fraters Maristen. Het is op een bijzondere manier vorm gegeven door Simone Weijs. De bundel is verkrijgbaar door het invullen van het contactformulier van deze website. De portokosten worden in rekening gebracht.

Het boekje “Maristentafels” is een verzameling van de projecten van de Fraters Maristen in Nijmegen. De tafel van La Valla is de eerste Maristentafel uit 1817. Alle andere tafels zijn vanuit de bezieling van de eerste Maristen verbonden met deze tafel. De projecten geven een goed inzicht in de activiteiten van de Fraters Maristen. Belangstellenden kunnen het boekje verkrijgen via het contactformulier op deze website. Portokosten worden in rekening gebracht.