Opening Huis om te Zijn

Op 4 oktober 2014 wordt het `Huis om te Zijn` dat sinds 15 april jl. gehuisvest is in het pand Dennenstraat 111 te Nijmegen officieel geopend in aanwezigheid van Wethouder B. Frings.

Nog vóór 1 mei 2014 is het gelukt om het huis aan de Dennenstraat te betrekken. Met de inrichting kon toen al begonnen worden en de eerste jongens konden verwelkomd worden.

Enkele jaren geleden zocht de toenmalige Wethouder onderdak voor zwerfjongeren in de stad Nijmegen. Op dat moment hadden de Fraters Maristen geen gebouw beschikbaar. Ze gingen echter wel aan de slag met de vraag en lieten onderzoek doen naar de doelgroep en hun behoeften.
Het resultaat is dat de Zusters Dominicanessen en de Fraters Maristen tot de oprichting van het `Huis om te Zijn`konden overgaan. In nauwe samenwerking met de huidige Wethouder, de heer B. Frings en de inzet van de zorgouders Wilma en Wim Janssen, kon begin mei de start van het `Huis om te Zijn`plaatsvinden.

Dit huis is een pilot in de gemeente Nijmegen en in het bijzonder in Nijmegen-West.
Voor meer informatie, zie folder en de website van het `Huis om te Zijn`: www.huisomtezijn.nl